Majstrovstvá Európy 2024

Majstrovstvá Európy OCR 2024 v Folgaria v Taliansku – 12. – 16. júna

Kategórie pretekov

SHORT COURSE

vzdialenosť: 3 km +

prekážky: 20 +

štarty: Elite, Age group, open

STANDART COURSE

vzdialenosť: 12 km +

prekážky: 40 +

štarty: Elite, Age group, open

TEAM RACE

vzdialenosť: 12 km +

prekážky: 20 +

štarty: národný tím, mix

100 m

vzdialenosť: 100 m

prekážky: 10

štarty: Elite, Age group

Kategórie

Elite –  je povinné sa kvalifikovať

Age Group – je povinné sa kvalifikovať 14-15 ( iba SHORT ), 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+

Open – bez kvalifikácie

100 m – pre kategórie Elite a Age group je povinné sa kvalifikovať, yourneyman bez kvalifikácie

Team Race – National je nominovaný národnou asociáciou , kategórie open  bez kvalifikácie

Ako sa kvalifikovať

Kvalifikácia je potrebná iba v prípade pre kategórie Elite a Age group.

Minimálny vek  je 16 rokov pre STANDART COURSE a 13 rokov pre SHORT COURSE a 100 m. Pretekári mladší než 18 rokov musia predložiť doklad zákonného zástupcu.

Kvalifikačné preteky 2024

 • National league 2024
 • Spartan Race – Záhorie SPRINT a SUPER
 • Spartan Race – Valčianska dolina 2023 SUPER
 • ME v OCR – Maďarsko
 • MČR v OCR

Kvalifikačné preteky na 100 m v OCR

 • Ninja league 2024
 • MČR v OCR – 100 m

Kvalifikačné podmienky ELITE

Kvalifikačné podmienky pre kategórie Competetive – Spartan

 • 10 najlepších z celkového poradia umiestnení muži / ženy.

 

Pre disciplínu 100m v OCR (Ninja league) :

 • 5 najlepších (reprezentácia) z celkového poradia umiestnení muži / ženy
 • Wild card ( udelená divoká karta od asociácie )

 

Z výsledkov z Majstrovstiev Európy a National league:

 • 20 najlepších z celkového poradia umiestnení muži / ženy

 

Z výsledkov z MČR:

 • 10 najlepších z celkového poradia umiestnení muži / ženy

Kvalifikačné podmienky AGE GROUP

Kvalifikačné podmienky pre kategórie Age group – Spartan

 • 50% zo súčtu súťažiacich vo vekovej kategórie

 

Z výsledkov National league :

 • 50% zo súčtu súťažiacich vo vekovej kategórie
 • Wild card ( pretekár môže požiadať o divokú kartu )

 

Z výsledkov z Majstrovstiev Európy a MČR :

 • 10 najlepších z vekových kategórií.

 

Pre  disciplínu 100m v OCR ( Ninja league) :

 • 15 najlepších z celkového poradia umiestnení muži / ženy
 • Wild card ( udelená divoká karta od asociácie )

Ako sa registrovať

Registrácia na Majstrovstvá Európy je možná iba cez officiálnu stránku organizácie Tu.

K registráciu potrebujete nasledujúce dokumenty:

 • lekárske potvrdenie – ktoré nesmie byť staršie ako 1 rok (PDF)
 • doklad o kvalifikácií – Prostredníctvom e-mailu požiadate o potvrdenie, v prípade ak spĺňate kvalifikačné podmienky. Je nutné zaslať Vaše osobné údaje aj s požadovaným odkazom pre overenie výsledkov. Výsledky nemôžu byť staršie než rok dozadu.

Bez vyššie uvedených dokumentov vaša registrácia nebude uznaná!

Ak máte akékoľvek dotazy, obráťte sa na nás alebo priamo na organizátora

ZOZNAM KVALIFIKOVANÝCH PRETEKÁROV OCR EC 2024

x - nesplnené
áno- splnené
Meno a PriezviskoELITEAGE
Marianna Bartuskováxáno
Ján Ďurínxáno
Nikolas Rákociánoáno
Radim Škreňoxáno
Ivana Šoltysováánoáno
Alžbeta Kubaščíkováánoáno
Branislav Kováčikxáno
Natália Domenyováxáno
Denis Kurek100m100m

Potrebujete pomoc ?

Ak máte akékoľvek dotazy, tak obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.

 

Radi Vám pomôžeme:  info@ocraslovakia.sk