Majstrovstvá sveta 2024

Majstrovstvá sveta FISO OCR 2024 sa budú konať v San Jose v Kostarike. 22. - 25. August 2024

Kategórie pretekov

SHORT COURSE

vzdialenosť: 3 km +

prekážky: 20 +

štarty: Elite, Age group, open

STANDART COURSE

vzdialenosť: 12 km +

prekážky: 40 +

štarty: Elite, Age group, open

TEAM RACE

vzdialenosť: 12 km +

prekážky: 20 +

štarty: národný tím, mix

100 m

vzdialenosť: 100 m

prekážky: 10

štarty: Elite, Age group

Kategórie

Elite –  je povinné sa kvalifikovať

Age Group – je povinné sa kvalifikovať 14-15 ( iba SHORT ), 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+

Open – bez kvalifikácie

100 m – pre kategórie Elite a Age group je povinné sa kvalifikovať, yourneyman bez kvalifikácie

Team Race – National je nominovaný národnou asociáciou , kategórie open  bez kvalifikácie

Ako sa kvalifikovať

Kvalifikácia je potrebná iba v prípade pre kategórie Elite a Age group.

Minimálny vek  je 16 rokov pre STANDART COURSE a 13 rokov pre SHORT COURSE a 100 m. Pretekári mladší než 18 rokov musia predložiť doklad zákonného zástupcu.

Kvalifikačné preteky 2023

  • ME OCR (Maďarsko, Taliansko)
  • MČR OCR (Česko)

Kvalifikačné podmienky pre kategórie Elite

  • Top 20 najlepších z celkového umiestnenia na ME
  • Pre preteky MČR – 5 najlepších z celkového poradia muži / ženy

Kvalifikačné podmienky pre kategórie Age group

  • Top 10 najlepších z celkového umiestnenia na ME
  • Pre preteky MČR – 5 najlepších z vekových kategórií muži / ženy

Ako sa registrovať

Registrácia na Majstrovstvá sveta je možná iba cez officiálnu stránku organizácia Tu.

K registráciu potrebujete nasledujúce dokumenty:

  • lekárske potvrdenie – ktoré nesmie byť staršie ako 1 rok (PDF)
  • doklad o kvalifikácií – Prostredníctvom e-mailu požiadate o potvrdenie, v prípade ak spĺňate kvalifikačné podmienky. Je nutné zaslať Vaše osobné údaje aj s požadovaným odkazom pre overenie výsledkov.

bez vyššie uvedených dokumentov vaša registrácia nebude uznaná!

Ak máte akékoľvek dotazy, obráťte sa na nás alebo priamo na organizátora

Potrebujete pomoc ?

Ak máte akékoľvek dotazy, tak obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.

 

Radi Vám pomôžeme:  info@ocraslovakia.sk